Terapia dzieci

Zobacz ofertę

Terapia młodzieży

Zobacz ofertę

Terapia dorosłych

Zobacz ofertę

Psychoterapia

Jak pracuję?
W pracy psychoterapeutycznej bazuję na podejściu psychodynamicznym.
Styl pracy dostosowuję zawsze do konkretnego pacjenta i jego problemów.
W pracy z dziećmi wykorzystuję dodatkowo metody z zakresu arteterapii, bajkoterapii oraz terapii poprzez zabawę.

W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyki Psychoterapeuty Psychodynamicznego, w związku z czym zapewniam pacjentom pełną dyskrecję, a moim głównym celem jest udzielenie każdej osobie adekwatnej i skutecznej pomocy.

Na czym polega i jak wygląda psychoterapia?
Psychoterapia psychodynamiczna jest koncepcją wyrastającą z myśli psychoanalitycznej. Współczesna psychoterapia psychodynamiczna prężnie się rozwija i korzysta z aktualnych doniesień naukowych (m.in. z neuronauki).
W podejściu psychodynamicznym podkreśla się znaczenie nieświadomych aspektów umysłu. Problemy natury psychicznej i symptomy chorobowe rozumiane są m.in. jako wynik działania nieświadomych konfliktów wewnątrzpsychicznych lub pewnych deficytów rozwojowych.
Uważa się, że na emocjonalne i społeczne funkcjonowanie danej osoby bardzo istotny wpływ mają również jej wewnętrzne reprezentacje: samego siebie oraz innych osób. Reprezentacje te tworzą tzw. schematy relacji.
Uznaje się ponadto, że doświadczenia z okresu niemowlęctwa i dzieciństwa w ogromnym stopniu kształtują dorosłą osobowość człowieka.
Dla terapeuty psychodynamicznego szczególnie ważny jest więc świat wewnętrznych przeżyć i subiektywnych doświadczeń pacjenta.
W procesie psychoterapii terapeuta i pacjent dążą głównie do uświadomienia sobie przez pacjenta jego emocji, istotnych treści nieświadomych, korekcji niefunkcjonalnych przekonań, sposobów funkcjonowania oraz tworzenia relacji, a także do wzmacniania zdrowych aspektów psychicznego funkcjonowania pacjenta.
Właściwa faza psychoterapii poprzedzona jest spotkaniami konsultacyjnymi, podczas których psychoterapeuta zapoznaje się z problematyką pacjenta oraz ustala z nim konkretne i realne cele, do których wspólnie będą dążyć w trakcie właściwej psychoterapii. Na początku psychoterapii terapeuta zawiera z pacjentem kontrakt, który określa zasady ich współpracy.

Jak częste są spotkania?
Psychoterapia indywidualna odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego w tygodniu. Sesja trwa 50 minut.
Tematy poruszane podczas sesji zależą głównie od pacjenta.

Jak długo trwa psychoterapia?
Jest to sprawa bardzo indywidualna i zależy od problematyki konkretnego pacjenta.
Czasami pacjent potrzebuje jedynie ukierunkowania lub doraźnej pomocy i może doświadczyć ulgi po kilku spotkaniach. Często jednak bywa tak, że wymaga głębokiej zmiany, która może nastąpić po kilku miesiącach lub nawet latach.