Terapia dzieci

Zobacz ofertę

Terapia młodzieży

Zobacz ofertę

Terapia dorosłych

Zobacz ofertę

Oferta

Oferuję następujące formy pomocy:

 • psychoterapia indywidualna dorosłych, młodzieży, dzieci,
 • konsultacje dla rodziców dotyczące prawidłowości rozwojowych oraz potrzeb dziecka, sposobów budowania relacji z dzieckiem opartej na wzajemnym szacunku i współpracy,
 • diagnoza funkcji intelektualnych, osobowości, funkcjonowania emocjonalnego,
 • warsztaty dla dzieci rozwijające ich kompetencje społeczne i emocjonalne,
 • seminaria inspirujące i warsztaty dla rodziców,
 • szkolenia dla nauczycieli i wychowawców,
 • opiniowanie m.in. do celów orzeczniczych.

Swoją pomoc kieruję szczególnie do osób:

 • przeżywających stres związany z trudną sytuacją życiową,
 • mających trudności w relacjach,
 • doświadczających wzmożonego niepokoju, lęku,
 • odczuwających nadmierny smutek, brak motywacji do działania,
 • cierpiących z powodu zaburzeń snu, zaburzeń odżywiania,
 • cierpiących na schorzenia o charakterze psychosomatycznym (np. skoki ciśnienia na tle nerwowym),
 • doświadczających trudności w sferze psychoseksualnej,
 • chorujących somatycznie i przeżywających stres związany z chorowaniem i leczeniem,
 • kobiet w ciąży,
 • kobiet po trudnym porodzie i doświadczających depresji poporodowej,
 • osób chorujących psychicznie (nerwice, fobie, depresja, CHAD, psychozy, zaburzenia osobowości – w tym borderline),
 • bliskich osób chorujących psychicznie lub somatycznie,
 • młodzieży i dzieci, u których występują: problemy natury emocjonalnej, trudności w relacjach rówieśniczych, wymagających wsparcia podczas kryzysów rozwojowych, sprawiających poważne trudności wychowawcze,
 • rodziców potrzebujących wsparcia, porady lub ukierunkowania.