Terapia dzieci

Zobacz ofertę

Terapia młodzieży

Zobacz ofertę

Terapia dorosłych

Zobacz ofertę

Oferta

Oferuję następujące formy pomocy:

 • psychoterapia,
 • pomoc i poradnictwo psychologiczne,
 • interwencja kryzysowa – szybka pomoc w sytuacji silnego kryzysu,
 • poradnictwo dla rodziców dotyczące prawidłowości rozwojowych oraz potrzeb dziecka, a także skutecznych metod wychowawczych,
 • edukacja i wsparcie osób, których bliscy leczą się psychiatrycznie dotycząca specyfiki poszczególnych problemów natury psychicznej,
 • diagnoza funkcji intelektualnych, zmian organicznych, osobowości, funkcjonowania emocjonalnego,
 • opiniowanie m.in. do celów orzeczniczych.

Swoją pomoc kieruję szczególnie do osób:

 • przeżywających kryzys psychiczny związany z trudną sytuacją życiową,
 • mających trudności w relacjach (konflikty, osamotnienie, nadmierna uległość),
 • będących ofiarami przemocy,
 • doświadczających wzmożonego niepokoju, lęków,
 • odczuwających nadmierny smutek, brak motywacji do działania,
 • doświadczających myśli samobójczych,
 • cierpiących z powodu zaburzeń snu lub zaburzeń odżywiania,
 • cierpiących na schorzenia o charakterze psychosomatycznym (np. skoki ciśnienia na tle nerwowym),
 • doświadczających trudności w sferze seksualnej,
 • leczących się psychiatrycznie (nerwice, fobie, depresja, CHAD, psychozy, zaburzenia osobowości),
 • wymagających wsparcia ze względu na poważne schorzenia somatyczne,
 • młodzieży i dzieci, u których występują: wzmożony lęk, smutek, zachowania agresywne lub autoagresywne, trudności w relacjach rówieśniczych, sprawiających trudności wychowawcze.